O ŠKOLI

 

 

Povijest školstva

Kako je osnovno školstvo imalo najdužu tradiciju i bilo najbolje organizirano, razvoj predškolskog odgoja i srednjeg školstva čazmanskog kraja, skoro se cijelo vrijeme vezalo za Osnovnu školu Milana Novačića u Čazmi. Krajem pedesetih godina u sastav škole osim područnih škola u Cerini, Dapcima, Grabovnici, Martincu, Mikloušu, Pobjeniku i Vrtlinskoj(kasnije u Lipovčanima, i na kraju u Dragancu ) ušao je i Dječji vrtić Josipa Radanovića i odjel bjelovarske Gimnazije. Kako se uočilo da takva koncepcija koči razvoj pojedinih segmenata počeo je proces razdvajanja, tako da danas imamo školske ustanove u posebnim zgradama: Dječji vrtić « Pčelica «, Osnovnu školu Čazma i Srednju školu.

            Kronološki gledano, tek 17. lipnja 1957. godine donosi se odluka o uvođenju mjesnog samodoprinosa za područje mjesta Čazme, a odnosi se na radove na cesti do škole i iskop temelja za gradnju. Godine 1960. odobravaju se sredstva za dovršenje ceste do škole i dovršenje škole u Pobjeniku. Odlukom NOO Čazma od 16. prosinca 1959. godine škola dobiva naziv Osnovna škola « Milan Novačić «. Tada dolazi i do prve velike reorganizacije osnovnih škola na području općine. Već sljedeće godine uvodi se samodoprinos za izgradnju II. etape škole. 1978. godine gradi se kotlovnica i instalira centralno grijanje; dograđuje se ŠS dvorana; 1979. godine je potpuno dovršeno centralno grijanje i sportska dvorana, te se otkupljuje zemljište za gradnju PŠ Mikolouš. Izgradnjom nove zgrade PŠ Dapci i druge faze matične škole u Čazmi stvoreni su uvjeti za rad školske kuhinje koju koristi oko 400 učenika

            Škola je cijelo poslijeratno razdoblje aktivno sudjelovala u javnom životu svoje sredine i šire zajednice.

            Godine 1991. škola mijenja svoj naziv u OŠ Čazma. Novom teritorijalnom podjelom bivše općine Čazma, godine 1994./95. škola je preuzela PRO G. Draganec.

 Posljednji ostvaren projekt je bila izgradnja tunela, koji spaja školu s školsko – športskom dvoranom. Škola je danas suvremeno opremljena odgojno – obrazovna ustanova unutar koje djeluje i školska knjižnica te informatička učionica.

           Najnoviji planirani projekt škole je dogradnja školske zgrade, koji će se , nadamo, u skoroj budućnosti  i ostvariti. 

Do sada su učitelji i učiteljice bili dragovoljno uključeni u sljedeće Europske projekte:

Naša škola je eŠkola – čiji projekt je proveden od strane CARneta pomoću kojeg je škola IKT opremljena. Uveden je eDnevnik u sve razrede. Svi učitelji i stručni suradnici su sudjelovali u predloženim  edukacijama projekta Škola za život u organizaciji MZO te su se dragovoljno uključili u edukaciju u virtualnim učionicama, a učenici prvog, petog i sedmog razreda dobili su tablete koje su koristili u nastavnom procesu.

 

Školsko područje

Školsko područje obuhvaća 36 naselja s površinom od 238 km2. Razmak između najudaljenijih točaka u pravcu istok-zapad (Martinac-Sovari) iznosi 25 km, a sjever-jug (Zdenčec-Andigole) 20 km.Većina naselja dobro je prometno povezana s matičnom školom i PRO-ima.